Influensavaccination

skriv ut

Kampanjperioden pågår mellan 6 november 2018 och 28 februari 2018


För vilka?


De personer som erbjuds gratis vaccination är: 


* Personer födda 1953 eller tidigare
* Gravida


Samt personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar: 


* kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
* astma (för barn- och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning)
* kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
* kronisk lever- eller njursvikt
* instabil diabetes mellitus
* extrem fetma (störst risk vid BMI >40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
* flerfunktionshinder hos barn
Bookmark and Share