INFLUENSAVACCINATION

skriv ut

Öppettider tisdagar och torsdagar 13.30 -14.30 med start 19 november Kampanjperioden pågår mellan 19 november 2019 och 29 februari 2020


För vilka?


De personer som erbjuds gratis vaccination är: 


* Personer födda 1953 eller tidigare
* Gravida


Samt personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar: 


* kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
* astma (för barn- och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning)
* kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
* kronisk lever- eller njursvikt
* instabil diabetes mellitus
* extrem fetma (störst risk vid BMI >40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
* flerfunktionshinder hos barn
Bookmark and Share