Vaccinationer

skriv ut

Hos oss kan du bland annat vaccinera dig mot TBE och säsongsinfluensa.


För vaccination mot TBE, pneumokocker och influensa är även olistade patienter välkomna. 

För övriga vaccinationer skall du vara listad hos oss samt fått ordination av din läkare. 

 

Influensa

 

Varje år insjuknar 2-10% av befolkningen i influensa under perioden december-april.
Personer i hög ålder och/eller med underliggande sjukdomar kan drabbas allvarligare än unga personer som ofta är friska igen efter en vecka.

Vaccinationen sänker risken för att drabbas av influensan och minskar sjukfrånvaron. Samtidigt minskar risken för influensarelaterade komplikationer.
Under höst och vinter erbjuder vi influensavaccination.


Se även 1177.se

 .

Tar du Waran?

Kom ihåg att ta med dig ett PK INR provsvar som inte är äldre än en vecka till vaccinationsmottagningen.


Fästingar
Fästingbett kan orsaka TBE som är en allvarlig virussjukdom.
TBE vaccinationen ger dig ett skydd mot sjukdomen. För att behålla skyddet behövs en påfyllnadsdos vart tredje till femte år. 

Vaccinera dig på öppna mottagningen mån-fre kl 8-9. 

Är ni flera som ska vaccinera er samtidigt eller om tiden inte passar, ring och boka en tid på 08-519 860 60 mån-fre 8-17. 

Läs mer om TBE och andra fästingöverförda sjukdomar. 

Pris per dos TBE-vaccin: Vuxen 390 kr  Barn 350 kr 


Kom ihåg legitimation!


Hälsodeklaration
Innan du får vaccinera dig ska du fylla i en hälsodeklaration och ta med till vaccinatörerna. Är du under 18 år ska föräldrarna skriva under.
Hälsodeklaration om du är under 18 år

Hälsodeklaration om du är över 18 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Bookmark and Share
st eriks vårdcentral

I receptionen anmäler du din ankomst, listar dig med mera.