Akademisk Vårdcentral

S:t Eriks vårdcentral är en av åtta akademiska vårdcentraler (AVC) i Stockholm.

Vi knyter samman utbildning av studenter, utveckling och forskning i primärvården med den patientnära verksamheten. Kring varje akademiska vårdcentral finns ett nätverk av vårdcentraler, rehabenheter, MVC och BVC, där den akademiska vårdcentralen kan erbjuda stöd i dessa frågor. De akademiska vårdcentralerna ingår i Akademiskt primärvårdscentrum och är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Ersta Sköndal högskola, Röda korsets högskola och Sophiahemmets högskola. 
Panos Papachristou

Samordnare vid S:t Eriks akademiska vårdcentral (AVC)