Besöksavgifter

Besök läkare
200 kr
Besök läkare och sjuksköterska för dig över 85 år
Gratis
Besök läkare och sjuksköterska för barn och ungdom under 18 år
Gratis
Besök sjuksköterska
100 kr
Besök kurator och psykolog
100 kr
Intyg, se 1177


Patientavgifter

Länk till patientavgifter 2020

Vaccinationer

Se prislistan för vaccinationer
på S:t Eriks vårdcentral