Besöksavgifter

Besök läkare
200 kr
Besök läkare och sjuksköterska för dig över 85 år
0 kr
Besök läkare och sjuksköterska för barn och ungdom under 18 år
0 kr

Besök sjuksköterska
100 kr
Besök kurator och psykolog
100 kr
Intyg, se 1177


Patientavgifter

Länk till patientavgifter 2020

Vaccinationer

Se prislistan för vaccinationer
på S:t Eriks vårdcentral