Besöksavgifter

Besök läkare
250 kr
Besök läkare och sjuksköterska för dig över 85 år
0 kr
Besök läkare och sjuksköterska för barn och ungdom under 18 år
0 kr

Besök sjuksköterska
250 kr
Besök undersköterska
250 kr
Uteblivet besök
400 kr
Intyg, se 1177


Patientavgifter

Länk till patientavgifter 2022

Vaccinationer

Se prislistan för vaccinationer
på S:t Eriks vårdcentral