Astma/KOL- mottagning

På astma/KOL-mottagningen arbetar vi med utredningar och uppföljningar av astma och KOL. Hos oss gör du spirometri som är en lungfunktionsmätning i utredande eller uppföljande syfte.

Vi följer upp symtom och läkemedelsförändringar. Har du KOL blir du kallad en gång per år för kontroll. Hos oss kan du också få hjälp med tobaksavvänjning. På astma/KOL-mottagningen arbetar två distriktssköterskor.